Povratnici pomognuto u pristupu pravu na penziju

Romkinja, stara 71-u godinu, rođena i odrasla u selu Renovac, opština Klina, udala se u Kačanik, gde je živela sa suprugom i petoro dece, sve dok nisu bili primorani da izbegnu tokom sukoba 1999. godine. Tokom raseljeništva u Severnoj Makedoniji, suprug je preminuo ostavljajući nju i decu da nastave svoje izbegličko putešestvije. 2017. godine se uz podršku UNHCR-a, njena porodica uspela vratiti na Kosovo, tačnije u opštinu Gračanica.

Između ostalih poteškoća u vezi s reintegracijom, pribavljanje ličnih dokumenata kao građanke Kosova, bilo je za nju predugo i komplikovano zbog tehničkih grešaka u njenim dokumentima. Usled toga, nije mogla pristupiti svojim pravima, poput prava na korišćenje penzijske šeme. 2020. godine, uz pomoć partnerske organizacije UNHCR-a CRPK, ona je stekla lična dokumenta, pa joj se pruža mogućnost podnošenja zahteva za starosnu penziju. Poteškoće poput nedostatka stalne adrese, nedostatka informacija o pristupu uslugama i pravima i situacije nastale usled globalne pandemije, nastavile su da ometaju postupak prikupljanja relevantne dokumentacije i podnošenja zahteva za penziju. „Advancing Together” (AT), partnerska organizacija UNHCR-a, primila je njen zahtev i uspela da reguliše relevantnu dokumentaciju, podnese zahtev za nju u Regionalnoj penzionoj kancelariji u Prištini i dobije pozitivnu odluku kojom se priznaju njena prava na osnovnu penziju.


Objavljeno dana 10/10/2020

Šokirana i iznenađena kad je dobila pozitivnu odluku, rekla je: "Tako sam srećna i zahvalna što mogu konačno doprineti i pomoći svom sinu u mesečnim troškovima naše porodice, posebno hrane i lekova." „Advancing Together” (AT) Avgust, 2020.