Yekh irasane familia sine pomuskarde te aplicirine vash fiskaluno paketi

O familiako sero kotar egiptialluno komuniteto 6 gene, irande kotar Montenegro ani Gjakova komuna, kote lelen yuridikako ashutipen kotar organizacija Advancing-Together(AT), e partneruno Organizacija UNHCR, vash e procedura e aplicirinenge kotar o Emergelluno Fiskaluno Paketi kotar Kosovako Guvernipe. Akava familia sine bizo pomushkaribe ano pandemiako vakti kotar Covid 19, olla sinole hakaya te loll 3 chon pomushkaribe financialluno kotar akava paketi. AT pomushkarde te aplicirine ano bukjako offisi,sakana kushti vash te ovoll kotor e fiskaluno paketi, hem pomushkarden te prendide e kerkesa ano Centar vash Socialluno Bukya.

Ano pandemiako vakti buteri e 100 familia lelen pomushkardipe hem godinipe kotar AT, vash pomushkaribe kotar o Emergelluno Fiskalluno Paketi kote sine yekh simboline pukibe vash pomushkaribe vash yekh familia ano pandemiako vahti. Dji akana 26 familia sine pomushkarde kote avena kotar o Roma,Ashkalia thay Egiptialluno komunitetya kote sinen kotor ano akava paketi, yaver genen siton kaj lena pomushkaribe vash sar te pisinen Ankesa vash Refuzipe.


Publikune pe 11/10/2020