Povratnička porodica potpomognuta u prijavi za fiskalni paket

Glava egipćanske šestočlane porodice, povratnika iz Crne Gore u opštinu Đakovica, dobila je pravnu pomoć od „Advancing Together“ (AT), partnerske organizacije UNHCR-a, u postupcima prijave za korišćenje Vladinog fiskalnog paketa za hitne slučajeve. Budući da je porodica bez ikakvih mesečnih primanja, za vreme pandemije izazvane KOVID-om 19 on ima pravo na naknadu od tri meseca finansijske pomoći. AT mu je pomogao prilikom registracije u Kancelariji za zapošljavanje kao preduslova za korišćenje paketa, ispunjavanju prijave i njenom podnošenju opštinskom Centru za socijalni rad.

Tokom pandemije, AT je pomogao i savetovao više od 100 porodica u pogledu koristi od fiskalnog paketa za hitne slučajeve koji je bio od velikog značaja u omogućavanju porodici da zadovolji barem svoje osnovne potrebe za vreme pandemije. Do sada je 26 podržanih porodica, koje pripadaju romskoj, aškalijskoj i egipćanskoj zajednici, imalo koristi od ovog paketa, dok se ostalim porodicama pružaju pomoć i saveti u popunjavanju i podnošenju žalbe.


Objavljeno dana 11/10/2020