Ekonomska nesigurnost kao rezultat pandemije kod žena

Ekonomska nesigurnost kao rezultat pandemije posebno je pogodila žene. Istraživanje o proceni uticaja pandemije sproveden od strane UN Women, UNDP i UNFPA pokazao je da je kao rezultat pandemije #COVID19 56% preduzeća moralo da se zatvori, što je dovelo do toga da je oko polovine domaćinstava (49%) iskusilo pad prihoda za zbog pandemije. Ekonomska kriza stvorena pandemijom posebno je pogodila samozaposlene žene (71%).


Objavljeno dana 12/10/2020

Mimoza Kusari, Poslanica u parlamentu Kosova koja aktivno podrzava osnaživanje žena i devojaka, kao i ljudskih prava najavila je da je tokom pregleda budžeta predložila poseban kodeks za pomoć preduzećima žena pogođenih pandemijom, vredan 400 hiljada evra.

Ardita Morina Dobroshi, Preduzetnica, pokazuje uticaj pandemije na njeno poslovanje i inovativan način upravljanja tokom ovog perioda. Ovu kampanju podržava Multi-partnerski poverenički fond Ujedinjenih nacija za odgovor i oporavak od COVID-19 (MPTF).