Obuku u oblasti poslastičarstva

Advancing Together (AT) partnerska organizacija UNHCR-a i sprovodilac stručnog osposobljavanja u okviru programa “Multi-Partnerski Poverinički Fond" MPTF, podelio je sertifikate za deset devojaka/žena iz Romske, Aškalijske i Egipćanske zajednica iz opštine Peć, koje su završile obuku u oblasti poslastičarstva.

Cilj ovog treninga je da poboljša ekonomsku situaciju, socijalnu inkluziju i njihovu laku reintegraciju u društvo. Čitav proces tokom ovog treninga koji je održao SIGMA BMC je uspešno sprovođeno i svi učesnici su izrazili zahvalnost za datu mogučnost da budu deo ovog treninga.


Objavljeno dana 12/10/2020