Masat e Institucioneve të Kosovës kundër COVID-19

 

Vegëza për te Masat e Institucioneve të Kosovës kundër COVID-19 (11/02/2021) këtu.