Udhëzimet e OBSH-së për të ndihmuar në menaxhimin efektiv të pandemisë COVID-19

OBSH-ja ka zhvilluar udhëzime specifike për të parandaluar dhe luftuar COVID-19. Udhëzimet janë shpërndarë me institucionet përkatëse në Kosovë dhe janë në dispozicion në gjuhë të ndryshme. Më poshtë do të gjeni listën dhe lidhjet sipas gjuhëve të disponueshme.

• Masat e shëndetit publik për kthimin në shkollë në kontekstin e COVID-19 (Në dispozicion në gjuhën angleze).
• Këshilla për përdorimin e maskave për fëmijët në komunitet në kontekstin e COVID-19 (Në dispozicion në gjuhën angleze).
• Kthimi në vendin e punës – duke theksuar përgjegjësinë e punëdhënësve për të siguruar kthim gradual dhe të sigurt në punë dhe ofruar mundësi pune nga shtëpia kurdo që është e mundur (Në dispozicion në gjuhën angleze).
• Përdorimi i Pajisjeve të Mbrojtjes Personale (PPE). OBSH prodhoi infografikë për promovimin dhe kuptimin më të lehtë të tyre (Në dispozicion në gjuhën angleze).
• Tubimet masive nuk rekomandohen nga OBSH, pasi tubimet në ambiente të brendshme janë amplifikatori i vetëm më i lartë i transmetimit (Në dispozicion në gjuhën angleze).
• Gjurmimi i Kontakteve të rasteve të infektuar me COVID-19 dhe rasteve potenciale është një qasje e bazuar në komunitetin, që mban në qendër personin dhe përqëndron fokusin në vet-izolimin 14-ditor (Në dispozicion në gjuhën angleze).
• Udhëzimi i OBSH-së për Mbikëqyrjen Globale për COVID-19 ofron përkufizime të rasteve, të definuara si të dyshuara, të mundshme dhe të konfirmuara (azhurnuar) (Në dispozicion në gjuhën angleze).
• Rekomandimet e Strategjisë së Testimit Laboratorik të OBSH-së (Në dispozicion në gjuhën angleze) & Testimet Laboratorike në Rastet e Dyshuara (Në dispozicion në gjuhën angleze).
• Këshillë për sëmundjen e koronavirusit (COVID-19) për publikun: Kur dhe si të përdorni maskat (Në dispozicion në gjuhën angleze).
• Shëndeti publik, kriteret për të rregulluar shëndetin publik dhe masat sociale në kontekstin e COVID-19 (Në dispozicion në gjuhën angleze).
• Rëndësia e shëndetit mendor gjatë periudhës së pandemisë COVID-19 (Në dispozicion në gjuhën angleze).