Të infektuar

54796

Gjinia

Meshkuj: 26,556 (47.6%)

Femra: 28,240 (52.4%)

Grupmosha

0-9: 710

10-19: 2247

20-29: 6522

30-39: 8555

40-49: 9364

50-59: 10100

60-69: 9050

70+: 8248

Rastet aktive

5419

Të shëruar

47995

Të vdekur

1382

0-40: 25

40-49: 32

50-59: 156

60-69: 403

70+: 766

Përditësuar më: 13/01/2021. Këto shifra ndryshojnë pak nga shifrat e dhëna nga institucionet ose në media. ...Parimet themelore të statistikave diktojnë që rastet regjistrohen vetëm një herë në vendim e detektimit, e jo në vendin e banimit apo të kombësisë për të shmangur numërimin e dyfishtë. Për shkak të statusit të Kosovës nën rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit dhe faktit që shërbimet e kujdesit shëndetësor në Kosovë nuk janë plotësisht të integruara, ka pasur situata kur disa raste janë numëruar nga Institutet e Shëndetit Publik në Prishtinë, si dhe në Beograd. Instituti i Shëndetit Publik në Prishtinë ka siguruar të dhëna për rastet e detektuara në Kosovë si dhe rastet e disa banorëve të Kosovës të detektuar në Serbi. Ky numër nuk pasqyrohet në të dhënat e mësipërme. Instituti i Shëndetit Publik “Batut” në Beograd ofron të dhëna të ndara sipas origjinës/vendbanimit për rastet e zbuluara në Serbi, duke bërë kështu të mundur identifikimin e numrit të rasteve COVID të zbuluara në Serbi që janë njerëz që jetojnë në Kosovë. Në një përpjekje për të siguruar numra të ndarë sipas vendit të zbulimit dhe për të shmangur numërimin e dyfishtë, OBSH ka raportuar numra për rastet e zbuluara në Kosovë (duke përfshirë njerëzit që nuk jetojnë në Kosovë por janë detektuar në Kosovë dhe duke përjashtuar njerëzit që jetojnë në Kosovë por të diagnostikuar jashtë Kosovës), të cilat mund të jenë pak më ndryshe nga shifrat e ofruara nga institucionet ose nga mediat. Numri i OBSH-së është burimi i të dhënave për të gjithë grafikët e paraqitur në këtë faqe interneti.

Lexo më shumë
COVID-19 Rastet në Kosovë

Të dhënat COVID-19 sipas komunave

Qëllimi i vetëm i kësaj harte është të vizualizojë më lehtë të dhënat e COVID-19 nëpër komuna, dhe nuk nënkupton shprehjen e ndonjë mendimi në lidhje me statusin ligjor të ndonjë vendi, territori, qyteti ose zone ose autoriteteve të tij, ose caktimi i kufijve të tij. Shihni referencën në fund të kësaj faqe.

Storie & Praktika të mira