Enfekte vaka sayısı

54796

Cinsiyet

Erkek: 26,556 (47.6%)

Kadın: 28,240 (52.4%)

Yaş grupları

0-9: 710

10-19: 2247

20-29: 6522

30-39: 8555

40-49: 9364

50-59: 10100

60-69: 9050

70+: 8248

Aktif vakalar

5419

Iyileşmiş vaka sayısı

47995

Vefat sayısı

1382

0-40: 25

40-49: 32

50-59: 156

60-69: 403

70+: 766

Tarihi ihtibariyle güncelleme: 13/01/2021. Bu rakamlar, kurumların veya medyanın verdiği rakamlardan biraz farklı ... ...İstatistiklerin temel ilkeleri, çift sayımı önlemek için vakaların ikamet yeri veya uyruğu yerine tespit yerine yalnızca bir kez kaydedilmesi gerektiğini belirtir. Kosova’nın Güvenlik Konseyi kararı 1244 kapsamındaki statüsü ve Kosova’daki sağlık tesislerinin tam olarak entegre olmaması nedeniyle, bazı vakaların Priştine'de Halk Sağlığı Enstitüleri yanı sıra Belgrad tarafından sayıldığı olmuştur. Priştine Halk Sağlığı Enstitüsü, Kosova'da tespit edilen vakaların yanı sıra Sırbistan'da tespit edilen bazı Kosova sakinlerinin vakalarının verilerini de temin etmiştir. Bu sayı yukarıdaki verilere yansıtılmamaktadır. Belgrad'daki Halk Sağlığı Enstitüsü “Batut”, Sırbistan'da tespit edilen vakalar için menşe / ikamet yerine göre ayrılmış veriler sağlayarak, Kosova'da ikamet edenlerle ilgili olarak Sırbistan'da tespit edilen COVID vakalarının sayısını belirlemeyi mümkün kılar. Tespit yerine göre ayrılmış sayılar sağlamak ve çifte sayımı önlemek için DSÖ, Kosova'da tespit edilen vakaların numaralarını bildirmektedir (Kosova'da tespit edilen yabancı ve Kosova dışında teşhis edilen Kosova vatandaşları hariç), bu veriler kurumlar veya medyada da gösterilen rakamlardan biraz farklı olabilir. DSÖ verileri, bu web sitesinde sunulan tüm grafiklerin kaynağıdır.

Nedenini okuyun
Kosova'daki COVID-19 Vakaları

Belediyeye göre COVID-19 verileri

Bu haritanın tek amacı, COVID-19 verilerini belediyeler arasında daha kolay görselleştirmektir ve herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya yetkililerinin yasal statüsü veya sınırların çizilmesi ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edilmesi anlamına gelmez. Sayfanın altındaki referansa bakın.

Hikayeler & Faydalı uygulamalar