Na kontaktoni

Ju mund të kontaktoni IOM në Kosovë:

 • Adresa: Lidhja e Pejës 177, 10000 Pristina, Kosovo
 • Telefoni: +383 38 600 521
 • Emaili: iompristina@iom.int

Ju mund të kontaktoni UNHCR:

 • Adresa: Str. Lorenc Antoni 26, Pejton, Pristina, Kosovo
 • Telefoni: +383 38 241 509
 • Email: halilis@unhcr.org

Ju mund të kontaktoni UN Women:

 • Adresa: Hyzri Talla 26/10000 Prishtina, Kosovo
 • Telefoni: +383 38 554 654
 • Email: info.kosovo@unwomen.org

Ju mund të kontaktoni Office of UN Development Coordinator :

 • United Nations Kosovo Team
 • Telefoni: +383 38 249 066 Ext: 415, 416, 418 & 423
 • Email: unkt.ks@one.un.org