Proje Hakkında

Birleşmiş Milletler Kosova Ekibi (UNKT), mevcut COVID-19 pandemisine sosyo-ekonomik yanıt veriyor. Üç BM ajansı: IOM, UNHCR ve UN Women, "Kosova'nın çoğunluk olmayan topluluklarına ve aile içi şiddet mağdurlarına yardım ederek COVID-19 yoluyla Kosova'da önceden de var olan eşitsizliklerin derinleşmesine karşı koymak" projesinin ortak uygulamasını başlattı. Proje, hem halk sağlığını hem de devam eden pandeminin sunduğu insani ve kalkınma zorluklarını ele almayı amaçlamaktadır.

Proje, ekonomik ve sosyal zorluklara karşı en eğilimli kişilere yardımcı olmak için tasarlanmış Birleşmiş Milletler COVID-19 Müdahale ve Kurtarma Çok Ortaklı Güven Fonu tarafından kurulmuştur.

Beklenen sonuç:

Hedeflenen bölgelerdeki eğilimli kişilerin çoğunun sosyal ve ekonomik koruma mekanizmalarına erişmesi.

Hedeflenen yararlanıcılar:

COVID 19 pandemisinden etkilenen çoğunluk olmayan toplulukların en eğilimli üyeleri, ülke içinde yerinden edilmiş kişiler (ÜİYOK'ler), ülkeye geri dönenler ve cinsiyete dayalı şiddet (CDŞ) ve aile içi şiddet (AŞ) mağdurları. Cinsiyet eşitsizliklerine ve sosyal hizmetlere ve ekonomik kaynaklara eşit erişimin desteklenmesine özel önem verilecektir.

Hedeflenen belediyeler (ancak bunlarla sınırlı değildir):
 • Kosova Ovası
 • Graçanica
 • Istog
 • Kamenica
 • Ipek
 • Mitrovica
 • Priştine
 • Novobrda
 • Yakova
 • Ferizovik
 • Obiliç
 • Klina
 • Gilan
 • Prizren
Faaliyetler:

Proje, hedeflenen yararlanıcıların devam eden diğer müdahalelerle sinerji içinde bütüncül bir yaklaşımla COVID-19 salgınının doğrudan veya dolaylı etkilerinin üstesinden gelmelerine destek olacaktır.

Sosyal koruma ve temel hizmetler:
 • Sağlık tesislerine erişemeyenler için Evde Bedava tıbbi bakım hizmetleri (birincil bakım, temel ilaçlar, özel beslenme ihtiyaçları, vb.)

 • Ücretsiz psikolojik yardım

 • Savunmasız ÜİYOK'ler ve ülkeye geri dönenlere hukuki yardım

 • Cinsiyete dayalı ve aile içi şiddete karşı çalışma yapan kurumlar için çevrimiçi eğitim

 • Acil durumlarda personelinin ve sakinlerinin korunmasını garanti altına almak için sığınma evlerine acil Güvenlik Planlarının geliştirilmesi

 • AŞ / CDŞ mağdurlarının yerini tespit etmeye ve temel hizmetlere erişimlerini sağlamaya yönelik dijital çözümler sağlamak için S.O.S mobil uygulamasının geliştirilmesi

 • ÜİYOK'ler ve ülkeye geri dönen kadınlarla ve üst düzey kişiliklerin katılımıyla odak grup tartışmaları

Bilinçlendirme faaliyetleri
 • Kosova'nın tüm resmi dillerinde ilgili kurumlar tarafından alınan tedbirlerin yanı sıra bulaşıcı hastalıkların önlenmesi konusunda doğru ve güvenilir bilgi sağlamak

 • Pandemiye yanıt olarak kadın sığınma evlerine cinsiyete duyarlı öneriler sunmak

 • Sığınma evlerindeki kadınlara iş kurmaları için küçük hibeler

 • Çoğunluk olmayan toplulukların üyeleri için İşbaşı eğitim

 • ÜİYOK'ler ve ülkeye geri dönenler için meslek edindirme eğitimleri

 • Mesleki yönlendirme, iş danışmanlığı ve yerleştirme /eşleştirme yapma

Not: Tüm faaliyetler tüm belediyelerde uygulanmayacaktır.

Yönlendirme mekanizması

Yararlanıcılar ile proje ve / veya yerel kurumlar ve diğer kuruluşlar tarafından sunulan hizmetler arasında bir köprü görevi görecek bir yönlendirme mekanizması geliştirilecektir. Mekanizma, en yüksek veri koruma ve etik standartlarına sahip uygulayıcı BM kuruluşları tarafından

Kuruluşlar hakkında:

IOM - Uluslararası Göç Örgütü - göç alanında lider hükümetler arası kuruluştur. Doğal afetler, insan kaynaklı kriz ve uzun süreli yerinden edilme bağlamlarında çalışan IOM, ülke içinde yerinden edilmiş kişiler, mülteciler, diğer göçmenler ve ev sahibi topluluklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ihtiyaç sahibi nüfuslara koordineli, zamanında ve bağlama özgü yardım sağlamayı amaçlamaktadır. IOM ayrıca bireylere, hanelere ve topluluklara daha uzun vadeli çözümler geliştirmek için yerinden edilmenin tetikleyici ve temel nedenlerini ele almak için kriz bağlamlarında çalışır.

UNHCR - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği - acil duruma hazırlık, müdahale ve hareketlerin kısıtlandığı zor durumlarda çalışma konularında geniş deneyime sahiptir. UNHCR, en savunmasız ve izole edilmiş ÜİYOK'ler ve geri dönen topluluklara etkili koruma ve yardım sunarak, iltica alanlarında yasal ve idari çerçevelerin geliştirilmesi ve yerinden edilmiş nüfus için kalıcı çözümler konusunda yetkilileri destekler. BMMYK, merkezi ve belediye düzeyindeki kurumların kapasitesini güçlendirerek, mevzuatın uluslararası standartlara uygun olarak etkin bir şekilde uygulanmasını teşvik etmektedir.

UN Women - Birleşmiş Milletler Şartı'nda yer alan eşitlik vizyonuna dayanmaktadır. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılması, kadınların güçlendirilmesi ve kalkınmanın, insan haklarının, insani yardımların, barış ve güvenliğin sağlanmasında cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışır. UN Women, toplumsal cinsiyet konularının BM politikalarına, programlarına ve etkinliklerine entegre edilmesini sağlamak için yerel ve merkezi hükümet kurumları, dış paydaşlar, sivil toplum, uluslararası kuruluşlar, yargı, polis, mağdurların avukatları ve temsilcileri ve diğer ortaklarla birlikte çalışır.

MPTF-factsheet.pdf